Købsbetingelser

Bankkonto til betaling af købte produkter:
Pengeinstitut: Sparekassen Vendsyssel
Regnr.: 9070
Kontonr.: 1627227163
CVR 28920946
Swift: VRAADK21 – IBAN: DK2690701627227163

Indhold:

Køb hos Rosen-lund
Priser
Salg generelt
Levering
Afbestillinger
Betaling
Reklamationsret
Anvendelse af reklamationsret
Forsvarlig returnering
Er du i tvivl
Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Fortrolighedspolitik
Abonnementsvilkår

1. Køb hos Rosen-lund.dk

Hvis der ønskes en ordrebekræftelse på dit køb, skal du som det sidste i dit køb trykke på knappen “send Mail” og du vil herefter modtage en ordrebekræftelsen.

2. Priser
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
force majeure
leveringssvigt
afgiftsændringer/prisændringer
udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. Levering
Den normale leverings tid er 1-3 dage. Det tilstræbes dog at ordre betalt med dankort, leveres dagen efter bestillingen, hvis ordren modtages inden 12.00. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos vores grossister.

5. Afbestillinger
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget.
Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. Betaling
De mulige betalingsmåder er:

Dankort (godkendt)
MobilePay
Visakort
Eurokort
Mastercard
JCB kort
Visa Electron kort
Bankoverførsel

Vi trækker pengene når varen afsendes fra vores lager.

7. Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Rosen-lund. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres eller erstattes denne vederlagsfrit af os eller af producenten.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

8. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Rosen-lund inden rimelig tid efter varens modtagelse – under normale omsætninger 14 dage.

9. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Rosen-lund skal være forsvarligt indpakket.
Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.

10. Er De i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Rosen-lund, at De retter henvendelse til Tanja@rosen-lund.dk eller på telefon 40 35 32 99.

11. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
Rosen-lund forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med diskontoen + 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamationsret
Anvendelse af reklamationsretten
Forsvarlig returnering
14 dags returret
Sådan returnere du varen

1.Rosen-lund kan ikke drages til ansvar for indirekte følgeskader, som varer solgt af Rosen-lund måtte have skabt. For procedure under reklamationer følger Rosen-lund Købelovens § 78.

2. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Rosen-lund inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen. Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare.

I det omfang Rosen-lund måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage , vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Rosen-lund’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Rosen-lund.

3. Forsvarlig returnering
Alle produkter der returneres til Rosen-lund skal være forsvarligt indpakket.
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

4. Den 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

BEMÆRK: Metervarer og varer specielt afmålt efter ordre, tages ikke retur samt specialet lavet wallstickers. Bestillingsmøbler fra Riviera Maison kan ikke annulleres/returneres da det er en skaffevarer der særbestilles hjem til kunden fra Holland.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen.

Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Rosen-lund ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af rosen-lund, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Rosen-lund returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

5. Sådan returnerer du varen
Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Rosen-lund.

De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Rosen-lund.
I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, samt dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Rosen-lund.

De kan aflevere varen indenfor 14 dage.

Adressen er Rosen-lund, Frendstrupvej 8, 9541 Suldrup

Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura.

Fortrolighedspolitik

Hos Rosen-Lund forstår og respektere vi vigtigheden af privatliv på internettet. Vi afslører eller sælger naturligvis ikke informationer om dig som kunde, til 3. part, medmindre det er nødvendigt for at gennemfører transkationen.
De oplysninger vi opbevarer for dig, navn, adresse, telefon og e-mail adresse. Notat felter på hjemmesiden må ikke anvendes til at anføre andet personligt data.

Abonnementsvilkår

Abonnement med 6 måneders binding. Ved misbrug af Bindingsperioden modregnes rabatten på de bestilte varer og bliver tilsendt som faktura -25% gælder ikke på tilbudsvarer. Dette abonnement må kun benyttes af ejeren som har oprettet abonnementet. Kan ikke benyttes sammen med andre rabatter.

Betalingen for abonnementet sker ved tilmeldingen der ligeledes tjener som accept af betingelserne. Betalingen for den første måned. Herefter sker betalingen på den samme dato + 1. måned. Således fortsætter betalingen frem til abonnementet opsiges. Bemærk 6 måneders binding.

Eksempelvis, en tilmdeling der er foretaget den 7/12, her vil første måneds betaling blive trukket den 7/12. Betalignen sker herefter hver den 7. i måneden, dvs. næste gang der sker betaling vil det være den 7/1, og herefter 7/2 osv. Således fortsætter betalingen frem til abonnementet opsiges. Bemærk 6 måneders binding.

For hver betaling der gennemføres vil der blive fremsendt en kvittering pr. mail, samt at den vil kunne forefindes under “din side” på hjememsiden.

I tilfælde af at et kortudløber vil den automatiske hævning ikke kunne blive gennemført, herved vil der ikke blive fremsendt en kvittering på gennemførelsen, men et påbud om at tilknytte nyt kort/opdatere kortinformation. Når dette er foretaget vil betalingerne fremadrettet blive gennemført automatisk igen. Såfremt der ikke tilknyttes et nyt betalingskort, vil abonnementet automatisk ophøre, såfremt der fortsat er bindingsperiode, vil den resterende del blive fremsendt på faktura særskilt.

Hvordan afmelder jeg mit abonnement?

Skriv en mail til tanja@rosen-lund.dk inden d. 23 i måneden, efter endt bindingsperiode. Alternativt kan du afmelde på “din side” på hjemmesiden. Du logger ind i højre hjørne af siden.